Goed regelen voor nu en later

Goed regelen voor nu en later

Stel dat ik binnenkort zou overlijden, hoe laat ik het dan achter? “Een confronterende vraag maar met deze vraag werd ik door iemand benaderd” zo vertelt Baukjen Anema, eigenaar van AdminPlusser en bestuurslid van Stichting Nabestaandenzorg en Advies Flevoland. En ze vervolgt: “Zij was zeer ziek geworden door corona maar gelukkig herstellende. Hierdoor was ze zich zeer bewust geworden van het feit dat het leven zo maar afgelopen zou kunnen zijn. Ze liep al een tijdje rond met plannen om te kijken naar een testament en levenstestament. Ze is alleenstaand, zonder kinderen, en ze wilde niet dat haar nalatenschap naar haar neven en nichten zouden gaan. En ze wilde dat, mocht ze wilsonbekwaam worden, haar belangen goed waargenomen zouden worden. En ja, deze zaken regelen kan alleen via een notarieel testament. Ook zocht ze een professioneel executeur die haar nalatenschap zou afhandelen mocht haar iets overkomen. Corona gaf bij haar het zetje om het nu goed te regelen.”

Vier stappen

Hoe ziet zo’n proces er in grote lijnen uit? “In dit geval bestaat het uit vier stappen. We zijn als eerste aan de slag gegaan met gesprekken over haar wensen ten aanzien van haar testament. Wie of welke organisatie zou moeten erven en wie zou haar begrafenis moeten regelen en de verdere nalatenschap afhandelen? In het kort, ze wilde een deel nalaten aan haar familie en een deel aan goede doelen. Haar uitvaart wilde ze laten regelen door haar neef en als executeur heeft ze mij opgenomen in haar testament. 

Daarna zijn we verder gegaan met het levenstestament. Wie zou haar medische en financieel zakelijke belangen moeten behartigen als zij het niet zou kunnen door ziekte of achteruitgang? Ze heeft haar neef benaderd als gevolmachtigde voor het medische deel in het levenstestament. We zijn vervolgens met z’n drieën in gesprek gegaan om door te nemen met welke behandelverboden en -geboden hij rekening moet houden, mocht hij in de positie komen als haar gevolmachtigde. Als administratief gevolmachtigde heeft ze mij aangesteld. Ook dit hebben we goed met elkaar afgestemd. Wat zou ik wel mogen en moeten doen en wat beslist niet. Mijn voorwaarde bij het gevolmachtigde zijn in een levenstestament is dat er een toezichthouder is waar ik rekening en verantwoording aan kan afleggen, Sowieso om mee te sparren, maar ik wil als gevolmachtigde aantonen dat ik onafhankelijk, transparant en professioneel handel.

Vervolgens hebben we samen een Persoonlijk Memorandum opgesteld met daarin alle gegevens die een gevolmachtigde en executeur nodig hebben om de administratie over te nemen en de nalatenschap af te handelen.

Tenslotte hebben we een Codicil opgesteld waarin ze de bestemming heeft beschreven van de voor haar waardevolle spullen na haar overlijden.”

Wensen zijn leidend

Wat beteken jij in een dergelijk proces? “Mijn rol bestaat uit vragen stellen en advies geven op welke wijze het testament en levenstestament vorm gegeven kan worden, het gesprek leiden en vastleggen. De wensen die er zijn, zijn leidend. Zoveel gesprekken als nodig in alle rust en met tussenpozen om erover na te denken. Daarnaast faciliteer ik, vraag prijzen op bij verschillende notarissen of leg contact met de notaris naar keuze. Ik maak een afspraak bij de notaris en ga als iemand dat wil mee naar de notaris.

Is ieder proces hetzelfde? “Nee zeker niet. Ik help ook met nalatenschappen afhandelen zonder dat ik executeur ben. Onderdelen administratief afhandelen, bijvoorbeeld erfbelasting of een verdeling van een nalatenschap. Het mooiste is om samen te werken aan iets dat rust brengt. Iets goed regelen voor overlijden of na overlijden. Want daarna kun je loslaten en weer doorgaan met leven!