Afwikkelen van nalatenschap.

De afwikkeling van een nalatenschap is geen alledaags ‘gebeuren’. Ten behoeve van de afwikkeling moeten uiteenlopende zaken uitgezocht en verzameld worden.

AdminPlusser ondersteunt u bij het uitzoeken en verzamelen van de informatie die een notaris of een andere deskundige nodig heeft bij de afhandeling van een complexe nalatenschap. Als de afhandeling minder complex is kan AdminPlusser samen met u de nalatenschap afwikkelen.

Wanneer AdminPlusser inschakelen?

  • u heeft ondersteuning nodig bij het afwikkelen van nalatenschap;
  • u heeft ondersteuning nodig bij het verzamelen van de informatie die nodig is om de nalatenschap af te wikkelen.