Executeur in testament

Iedereen verzamelt tijdens een leven bezittingen en heeft na overlijden dus een nalatenschap. Geld, huis, persoonlijke spullen. Na een overlijden moet er ‘iets’ gebeuren met deze nalatenschap. Geld gaat naar erfgenamen, een huis moet op- of leeggeruimd worden, mogelijk verkocht, persoonlijke spullen verdeeld. Alle instanties moeten op de hoogte gebracht worden van het overlijden en o ja, ook de openstaande rekeningen moeten betaald worden.

Veel mensen vinden het belangrijk om hun nalatenschap goed te regelen. Ze leggen daarom hun wensen vast in een testament. In een testament staat beschreven wie wat krijgt of juist niet krijgt. En in het testament kan de persoon die verantwoordelijk is voor de afhandeling van de nalatenschap benoemd worden. Deze persoon heet ‘executeur’.

Wat gebeurt er als je geen executeur benoemt in je testament?

Allereerst, het is niet verplicht om een executeur in een testament te benoemen. De wet zegt dat de erfgenamen verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de nalatenschap.

Dus als je geen executeur in je testament benoemt, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de afhandeling.

Wanneer is het raadzaam een executeur te benoemen?

In bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • Meerdere erfgenamen en de onderlinge relatie niet optimaal;
  • Alleenstaand zonder kinderen;
  • Als er sprake is van minderjarige erfgenamen;
  • In geval van een omvangrijke nalatenschap.

Moet een executeur ook erfgenaam zijn?

Een executeur hoeft geen erfgenaam te zijn. In principe kan iedereen executeur zijn. Het is ook mogelijk om meerdere executeurs te benoemen.

Soms is het zelf prettiger om een buitenstaander die geen erfgenaam is als executeur te benoemen. Een goede vriend, een vertrouwenspersoon of een notaris.

Iedereen kent de verhalen van een ruzie in de familie bij de verdeling van een nalatenschap. Het is niet altijd mogelijk om te voorzien dat dit zou kunnen gebeuren maar een benoeming van een executeur buiten de erfgenamen kan een vervelende situatie voorkomen….

Ten slotte

De benoeming van een executeur is maar een klein onderdeel van een testament.

Tip: Lees op site www.notaris.nl meer als voorbereiding op het maken van een testament.

U kunt mij ook benaderen om mij als executeur in uw testament te benoemen en zo verantwoordelijk te maken voor de afwikkeling van uw nalatenschap.

Wilt u meer weten over de benoeming van een executeur?
Neem vrijblijvend contact met me op.

Hoe kunt u het werk van een executeur makkelijker maken?

Maak een Persoonlijk Memorandum.

Een Persoonlijk Memorandum is een document met belangrijke informatie die nabestaanden (en / of executeur) nodig hebben na een overlijden. Het brengt alle relevante zaken overzichtelijk in kaart. Zoals persoonlijke gegevens, familie, inkomen, bankzaken, verzekeringen, woning, media, auto en vervoer, abonnementen en lidmaatschappen.

Het is ook mogelijk om in het document ook uw wensen op te nemen ten aanzien van uw uitvaart.