Regelen bankzaken en verzekeringen 
na overlijden.

Na een overlijden wordt u geacht de bank(en) te informeren. Bankrekeningen op naam van de overledene worden geblokkeerd. U kunt dan geen betalingen, overboekingen of geldopnames meer doen van deze rekeningen. U wilt zo snel mogelijk weer toegang tot de geblokkeerde rekeningen.
De procedure voor deblokkeren van bankrekeningen verschilt per bank: soms is een akte van overlijden voldoende, soms is ook een door de notaris opgestelde Verklaring van Erfrecht nodig. AdminPlusser regelt deze zaken voor u.

Na een overlijden is het goed het verzekeringspakket door te nemen. Mogelijk komen verzekeringen tot uitkering, zoals een levensverzekering. Andere verzekeringen moeten misschien worden aangepast of beëindigd. Dit kan besparingen opleveren. AdminPlusser neemt dit werk voor u uit handen.

Wanneer AdminPlusser inschakelen?

  • u heeft geen mogelijkheid om online zaken te regelen;
  • u ziet er tegenop om de complexe bankzaken en verzekeringen zelf te regelen;
  • u wilt dat een onafhankelijk persoon, niet verbonden aan een verzekeringsmaatschappij, meekijkt naar het verzekeringspakket.