Het inzicht krijgen in de financiële zaken na een overlijden.

Na een overlijden komen er wezenlijke vragen naar voren. Vragen die niet alledaags zijn. Hoe sta ik er financieel voor nu mijn partner is overleden? U wilt natuurlijk weten welk effect het overlijden heeft op uw inkomsten. Dat geeft duidelijkheid en dus rust. AdminPlusser helpt u bij het inventariseren van de bronnen van inkomen. Heeft u recht op partner-, nabestaanden- of wezenpensioen? Kunt u aanspraak maken op een overlijdensuitkering van de werkgever van de overledene? Heeft u recht op een ANW-uitkering of een uitkering uit verzekering? Vindt er een aanpassing op uw AOW-uitkering plaats?

Een andere vraag is of u kunt blijven wonen waar u nu woont. Om deze vraag te beantwoorden is het nodig om naast het inkomen de toekomstige uitgaven in beeld te brengen. AdminPlusser ondersteunt u hierbij.

Wanneer AdminPlusser inschakelen?

  • u heeft hulp nodig bij het in kaart brengen van uw inkomen na het overlijden van uw partner;
  • u wilt weten of u kunt blijven wonen in uw huidige woning.