testament checken

Testament checken

Regelmatig testament checken: alles nog up-to-date?

Hoe gaat het vaak in de praktijk? Bij een huwelijk of het kopen van een woning wordt een testament gemaakt. Vervolgens wordt het testament keurig in een la of ordner opgeborgen. Om er daarna niet meer naar te kijken. Het is immers goed geregeld….?

Toch is het verstandig om eens in de vijf jaar te kijken of uw testament nog up-to date is. In vijf jaar kan namelijk veel veranderen. Een aantal voorbeelden:

  • uw relatie is veranderd,
  • uw gezins- of familiesituatie is veranderd,
  • het vermogen is toegenomen,
  • de executeur is niet meer beschikbaar.

Relatie is veranderd

Door een verandering in uw relatie (overlijden, scheiding of juist door het gaan samenwonen) is het goed om uw testament na te lopen of er iets aangepast moet worden.

Belangrijk om te weten: als u gaat samenwonen zonder benoeming van uw partner als erfgenaam in een testament is het niet mogelijk om van elkaar te erven.

Gezins- of familiesituatie is veranderd

Na een wijziging (samenwonen/echtscheiden of geboorte/overlijden) binnen uw gezin of familie is het belangrijk om te kijken of u nog vindt dat de juiste mensen erven.

Te denken valt aan een uitsluitingsclausule zodat de schoonzoon of -dochter geen aanspraak op de nalatenschap kan maken.

Te denken valt ook aan de mogelijkheid om ook de kleinkinderen in het testament te benoemen. Hierdoor kan beter gebruik gemaakt worden van de vrijstellingsmogelijkheden binnen de erfbelasting.

Voorbeeld:
Laatst overgebleven ouder overlijdt, de nalatenschap is  € 100.000. De vier kinderen hebben ieder een vrijstelling van € 20.209 (2017). Over € 100.000 -/- 4x € 20.209 = € 19.164. Over dit bedrag moet nog erfbelasting worden betaald (10% = € 1.916).
Als de acht kleinkinderen ook in het testament benoemd zijn kunnen zij ook gebruik maken van dezelfde vrijstelling van € 20.209 waardoor er geen erfbelasting afgedragen hoeft te worden.
Zie voor meer informatie vrijstelling: Belastingdienst.

Vermogen is toegenomen

Mogelijk wilt u (een deel) van uw nalatenschap nalaten aan een goed doel? Lees hier meer over www.goededoelen.nl/nalaten

Executeur nog beschikbaar?

Een executeur wikkelt de nalatenschap af. Lees meer over de rol van een executeur.

Testament checken: up-to-date!

Uiteraard is het mogelijk om na het checken van het testament tot de conclusie te komen dat alles zo is omschreven zoals u het bedoeld hebt. Dan legt u het met een goed gevoel weer in de la. Om het over vijf jaar weer eens voor de dag te halen!


Levenstestament?

Regelt een testament de zaken na een overlijden, in een levenstestament regelt u zaken wat er moet gebeuren als u bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent zelf te beslissen. Lees meer over het maken van een Levenstestament.