Wijzigen van tenaamstelling of opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen en diensten.

Er zijn ongetwijfeld abonnementen, lidmaatschappen en diensten die op naam staan van de overledene. Denk aan: telefoon (vast/mobiel), internet, e-mail, televisie, vervoer, verenigingen, kranten/tijdschriften, verzekeringen, goede doelen, loterijen. 
Abonnementen en lidmaatschappen lopen door als er geen actie wordt ondernomen. Diensten zoals gas, water en elektra blijven op naam van de overledene staan. Dit is niet alleen naar, maar het betekent ook dat mogelijk kosten onnodig blijven doorlopen. Zaak dus om niet te lang te wachten met het inventariseren en beëindigen van abonnementen, lidmaatschappen en diensten.

Het opzeggen of de tenaamstelling wijzigen is een tijdrovende klus. Vaak kan dit alleen maar via internet gedaan worden. 
AdminPlusser inventariseert samen met u welke aanpassingen er nodig zijn en zorgt ervoor dat de aanpassingen worden doorgevoerd.

Mogelijk moet u een beslissing nemen over het al dan niet aanhouden van social media. Veel nabestaanden willen liever niet dat accounts van de overledene actief blijven. AdminPlusser kan deze accounts voor u beëindigen.

Wanneer AdminPlusser inschakelen?

  • u wilt het wijzigen van de tenaamstelling van abonnementen, lidmaatschappen en diensten graag uitbesteden;
  • u beschikt niet over internet om abonnementen, lidmaatschappen en diensten te wijzigen;
  • u heeft ondersteuning nodig bij het beëindigen van bijvoorbeeld een LinkedIn-, Facebook- of Twitter-account.