Nieuwe wet beperkte gemeenschap van goederen

Nieuwe wet: beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen

Per 1 januari 2018 is er een nieuwe wet: beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen.

Voor 2018 was trouwen ‘in algehele gemeenschap van goederen’ automatisch de standaard. Dit betekende dat alle bezittingen en schulden van beide partners samen waren. Dus ook de bezittingen en schulden die vóór het trouwen van ieder persoonlijk waren.

Met ingang van 1 januari 2018 is er een nieuwe wet. Partners trouwen niet meer automatisch in een ‘algehele gemeenschap van goederen’, maar in een ‘beperkte gemeenschap’. Dit geldt ook voor partnerregistratie.

Deze nieuwe wet, beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen, heeft niet alleen invloed op het sluiten van het huwelijk maar ook op erven, testament en erfbelasting.

Wat betekent deze wetswijziging concreet?

Gevolg van deze nieuwe wet is dat:

  • Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, van partners samen is.
  • Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk zijn en blijven persoonlijk.
  • Een gift die voor of tijdens het huwelijk is ontvangen blijft ook persoonlijk . Hetzelfde geldt voor een erfenis, tenzij anders is bepaald in het testament.

Wat niet verandert is dat voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk beide partners aansprakelijk zijn. Ook als een van de partners geen kennis had van deze schulden.

Gevolgen van de wetswijziging voor erfenis

De partner maakt na 1 januari 2018 niet automatisch meer aanspraak op een erfenis. De erfenis is hiermee beschermd bij een eventuele echtscheiding. De erfenis valt niet in de boedel bij scheiding.

Gevolgen van de wetswijziging voor testament

De nieuwe wet heeft ook gevolgen voor het opstellen van een testament: de uitsluitingsclausule. De uitsluitingsclausule zorgt er voor dat de erfenis niet naar de schoonzoon of schoondochter gaat.

Als er een uitsluitingsclausule in het testament is opgenomen kan de partner sowieso geen aanspraak maken op de erfenis. Ook als partners huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld waarin staat dat een erfenis ten goede komt aan beide partners.

Vanaf 1 januari 2018 zou er een ‘insluitingsclausule’ in een testament opgenomen kunnen worden. Als er een insluitingsclausule in het testament is opgenomen komt de erfenis wel ten goede aan beide partners, ondanks de nieuwe wet. Hiermee erven beide partners.

Gevolgen van de wetswijziging voor de erfbelasting

Het gevolg van deze nieuwe wet is dat:

  • Bij overlijden van de partner die het grootste deel van het vermogen heeft, er meer erfbelasting betaald moet worden.
  • Als een van de partners een erfenis ontvangt en er geen sprake is van een insluitingsclausule, de vrijstelling erfbelasting maar eenmaal toegepast worden. Ook in deze situatie moet meer erfbelasting betaald worden.

Beide situaties zijn uiteraard afhankelijk van de omvang van de erfenis en de vrijstelling die van toepassing. Zie de Belastingdienst voor de actuele vrijstellingsbedragen.

Ten slotte over de nieuwe wet: beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen

De volgende tips:

  1. Het is raadzaam om voor het huwelijk vast te leggen wie wat financieel inbrengt.
  2. Verdiep je erin of het zinvol is om voor het huwelijk afspraken te maken in zogenaamde ‘huwelijkse voorwaarden’
  3. Bekijk of het in jouw situatie nodig is om een aanpassing te doen in je testament. Lees ook Testament checken.