Afwikkelen van belasting na overlijden.

Een overlijden heeft gevolgen voor de belastingen en toeslagen. Vragen die opkomen bij afwikkelen belasting na overlijden:

  • Moet er een aangifte erfbelasting worden gedaan?
  • Zijn er toeslagen die aangepast moeten worden? Denk aan huurtoeslag of zorgtoeslag.
  • Moet er een aangifte inkomstenbelasting worden gedaan?

AdminPlusser bekijkt samen met u uw financiële en fiscale situatie.

Wanneer AdminPlusser inschakelen?

  • u wilt ondersteuning bij het inventariseren van uw financiële en fiscale situatie;
  • u heeft ondersteuning nodig bij het invullen van de aangifte erfbelasting;
  • u heeft ondersteuning nodig bij het invullen van het papieren formulier inkomstenbelasting;
  • u wilt weten of uw toeslagen moeten worden aangepast dan wel of u in aanmerking komt voor toeslagen;
  • u heeft ondersteuning nodig bij het wijzigen of aanvragen van toeslagen.