Erfgenamen beter beschermd

Erfgenamen beter beschermd

Erfgenamen beter beschermd door wetsvoorstel

Door een wijziging van het erfrecht zijn erfgenamen beter beschermd tegen een onverwachte schuld vanuit de erfenis.  Dat is de bedoeling van een wetsvoorstel dat op 11 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In de praktijk blijkt dat erfgenamen al snel een nalatenschap ‘zuiver aanvaarden’ zonder dat zij zich bewust zijn wat dat betekent.
Zo kun je bijvoorbeeld een nalatenschap ‘zuiver aanvaarden’ door het meenemen van spullen of het erkennen van een schuld van de erflater.

Omdat een eenmaal gemaakte keuze voor zuivere aanvaarding onherroepelijk is, kan een erfgenaam hierdoor in de financiële problemen komen.

Het wetsvoorstel verduidelijkt de zuivere aanvaarding door ‘bepaalde gedragingen’ nader te omschrijven. Zo is straks pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Ondanks dit wetsvoorstel blijft het raadzaam om in sommige gevallen een nalatenschap ‘beneficiair‘ te aanvaarden. Met name als onbekend is waaruit de erfenis bestaat.

Hier zijn wel kosten aan verbonden door het inschakelen van een bijvoorbeeld een notaris.

Lees het hele nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl

Wat is ‘beneficiair aanvaarden van een erfenis’?

Als je beneficiair een erfenis aanvaardt ben je erfgenaam, maar je bent niet verantwoordelijk voor de schulden van de erflater. Die schulden worden eerst betaald uit de erfenis. En als er dan geld over is, gaat dat alsnog naar de erfgenamen.

 

Dus, stel dat de schulden hoger zijn dan de erfenis, dan hoef je je eigen vermogen niet aan te spreken.

En stel dat de schulden lager zijn dan de erfenis dan gaat wat over is naar de erfgenamen.

 

Bij beneficiaire aanvaarding komt meer kijken: er moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd. Dit kan bij volmacht en kan geregeld worden bij een notaris.

 

Na een beneficiare aanvaarding zijn de erfgenamen verplicht de nalatenschap te ‘vereffenen’. Dat wil zeggen, het betalen van alle schulden van de nalatenschap voor zover die lager zijn dan de bezittingen.

Lees meer over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap