zorgen bij het nibud om toekomstig gepensioneerden

Zorgen bij het Nibud om toekomstig gepensioneerden

Zorgen bij het Nibud om toekomstig gepensioneerden

De huidige gepensioneerden geven meer uit dan voorheen. Dit terwijl er nu een groep aan komt aan die minder pensioen opbouwt.

Het Nibud schetst samen met PwC in het rapport ‘Bestedingen van ouderen’ een zorgwekkend beeld over inkomens- en uitgavensituatie van de toekomstig gepensioneerden.

Inkomsten gepensioneerden gaan dalen

In het rapport wordt een bedenkelijk beeld geschetst over de inkomenspositie van de toekomstig gepensioneerden. Een aantal factoren zorgt ervoor dat het inkomen van toekomstig gepensioneerden lager zal zijn dan dat van de huidige generatie door:

  • Meer scheidingen (= minder pensioen)
  • Meer zzp-ers, van wie het meerendeel geen of weinig pensioen opbouwt
  • Meer flexibele dienstverbanden (= kans op minder pensioen)
  • Minder aanvullende pensioenopbouw
  • Weinig Nederlanders doen aan financiële langetermijnplanning

Lees hier het hele artikel