En/of rekening | AdminPlusser

En/of rekening na overlijden?

En/of rekening: Laatst sprak ik iemand die had gehoord dat hoewel hij en zijn vrouw een en/of rekening hebben, het niet zeker is dat zijn vrouw na zijn dood over het saldo van de bankrekening kan beschikken. Dat terwijl hij dat dacht dat zij samen hun financiële zaken goed hadden geregeld. Klopt het wat hij gehoord heeft? Hoe zit het nu eigenlijk met een en/of rekening?


Kenmerken van een en/of rekening
Een en/of rekening open je met minimaal twee personen. Het kan zowel om een betaalrekening als spaarrekening gaan. Alle rekeninghouders kunnen over het geld op deze bankrekening beschikken. Meestal open je een en/of rekening met je partner, al dan niet gehuwd, maar het kan ook bijvoorbeeld met je ouder(s) of kind.

Wat te doen bij overlijden?
Als één van de rekeninghouders komt te overlijden, valt op de dag van overlijden het deel van het saldo van de overledene onder het erfrecht.
Wat met het deel van het saldo gebeurt dat aan de overledene wordt toegerekend, is afhankelijk van de vraag of er een testament is of het wettelijk erfrecht van toepassing is. Voor de duidelijkheid even uitgewerkt in een voorbeeld:

Stel dat een gehuwd echtpaar (A en B) € 10.000 op een en/of rekening heeft staan. A overlijdt.

Als er een testament is:
Als A een testament heeft waarin A heeft bepaald dat zijn broer zijn enige erfgenaam is, dan kan B wel over het hele saldo van € 10.000 op de en/of rekening beschikken, maar is B slechts eigenaar van € 5.000. De andere € 5.000 is na het overlijden van A in principe voor zijn broer.
Nog wel een aanvullende opmerking: er zijn eerst kosten die betaald moeten worden van de nalatenschap voordat er verdeeld kan worden zoals de uitvaartkosten en fiscus.

Als er geen testament is:
Als A geen testament heeft, dan bepaalt het erfrecht dat het saldo van de en/of rekening na het overlijden van A voor B is.

Kortom: is er een testament waarin erfgenamen zijn benoemd of is het wettelijk erfrecht van toepassing?
Een en/of rekening wordt niet geblokkeerd, maar het saldo is dus niet automatisch van de andere rekeninghouder(s).

Melden van een overlijden bij de bank is verplicht. Na het overlijden van één van de rekeninghouders moet de bank vaststellen wie recht heeft op het saldo van de bankrekening. En afhankelijk van de situatie is daar een Verklaring van Erfrecht voor nodig. Deze wordt opgesteld door een notaris. In de Verklaring staat onder andere wie gemachtigd is de afhandeling van de nalatenschap uit te voeren en wie de erfgenamen zijn.

Niet altijd een Verklaring van Erfrecht nodig!
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft bepaald dat in een aantal situaties geen Verklaring van Erfrecht nodig is. Meer weten? Kijk hier: Richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Machtiging vervalt!
Ingeval er bij leven een machtiging door de rekeninghouder is afgegeven, bijvoorbeeld aan zoon of dochter, komt deze machtiging direct door een overlijden te vervallen. Het is dus niet meer mogelijk door de gemachtigde bankzaken te behartigen vanaf het moment van overlijden.

Heeft u hulp nodig:
– bij bankzaken na een overlijden. Kijk eens hier
– bij het vastleggen van belangrijke informatie Kijk eens hier