slapende tegoeden

Slapende tegoeden

Slapende tegoeden op een bankrekening

Saldi op bankrekeningen kunnen ‘slapende tegoeden’ worden nadat rekeninghouders overlijden. In deze tijden van online bankieren is dit helaas langer hoe vaker realiteit…. Nabestaanden zijn niet altijd op de hoogte van alle bankrekeningnummers.

Stel, je hebt als nabestaande het sterke vermoeden dat er bij een of meerdere banken een tegoed zou moeten zijn waarop jij mogelijk recht hebt. Maar je hebt geen bewijs zoals een bankafschrift of een belastingaangifte. En je hebt bovendien geen idee bij welke bank dit zou kunnen zijn.

Hoe kom je dan te weten of jouw vermoeden van een ‘slapend tegoed’ juist is?

Er is een digitaal loket bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Gelukkig heeft de NVB sinds 2014 een digitaal loket om eventuele slapende tegoeden op te sporen. Het gaat alleen om tegoeden bij Nederlandse banken

Uiteraard is er een aantal voorwaarden verbonden aan het opvragen van slapende bankrekeningen. Je kunt alleen informatie opvragen als je:

  • erfgenaam van de overledene bent of
  • als (gevolmachtigd) executeur belast bent met de afhandeling van de nalatenschap.

Het helpt de banken als je bij je aanvraag informatie vermeldt die het onderzoek richting kunnen geven. Bijvoorbeeld, waar baseer je jouw vermoeden op dat er nog ergens een slapend tegoed op een rekening staat?

Stappenplan onderzoek slapende tegoeden

  1. Je doet een aanvraag bij het digitaal loket van de NVB. Je moet bij de aanvraag diverse documenten meesturen waaruit blijkt dat je de informatie mag opvragen volgens de voorwaarden.
  2. Alle bij de NVB aangesloten banken starten een onderzoek naar de mogelijk tegoeden.
  3. Als de banken geen tegoed hebben gevonden wordt je geïnformeerd.
  4. Als er een tegoed wordt gevonden, ontvang je bericht bij welke bank(en) dit tegoed zich bevindt. Je krijgt overigens nog niet de hoogte van het bedrag te horen.
  5. Je neemt rechtstreeks contact op met de genoemde bank(en) om het tegoed als nabestaande op te vragen.
  6. De bank moet vaststellen wie recht heeft op het slapende tegoed. Je zult documenten moeten overleggen waaruit dit blijkt.
  7. Als duidelijk is geworden wie recht heeft op de tegoeden zal het ‘slapende tegoed’ tot uitkering komen.

In totaal neemt deze procedure maximaal drie maanden in beslag.

Uiteraard is het beter om te voorkomen dat een bankrekening ‘slapend’ wordt. Maak een persoonlijk memorandum en ontzorg op deze manier jouw nabestaanden.