recht op verlof na een overlijden

Heb je als werknemer recht op verlof na een overlijden?

Recht op verlof na een overlijden? Na het overlijden van je partner, kind, ouder, broer of zus, kun je het gevoel hebben dat de wereld doordraait, terwijl jouw wereld stilstaat.
Niet gek dat het niet mogelijk is om in de eerste dagen (of weken) na een overlijden goed te functioneren op je werk. Bovendien kost het regelen van alles wat na een overlijden moet gebeuren, veel tijd.
In sommige gevallen, kan het nog maanden, misschien wel jaren duren voor je weer op je oude niveau kunt functioneren.
Hoe zit het dan met het recht op verlof na een overlijden? Goed om het volgende te weten:

  • Wat is wettelijk geregeld?;
  • Wat is geregeld in CAO of personeelshandboek?;
  • En de belangrijkste tip: ga in overleg met je leidinggevende.

Wat is wettelijk geregeld?
In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het ‘calamiteitenverlof’ opgenomen. Calamiteitenverlof is bedoeld voor medewerkers die direct vrij moeten nemen door onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Met calamiteit wordt een onvoorziene noodsituatie bedoeld en deze situatie kan niet uitgesteld worden. Een voorbeeld hiervan is een sterfgeval in de familie van een werknemer waardoor opeens van alles geregeld moet worden rond de uitvaart.
De werkgever moet een redelijk verzoek om calamiteitenverlof altijd toekennen en de werkgever is verplicht om het salaris tijdens het calamiteitenverlof gewoon door te betalen zonder dat er uren van het verlofsaldo afgaan.
Het calamiteitenverlof geldt in principe voor alle werknemers die te maken hebben met deze onvoorziene noodsituatie ongeacht functie of dienstverband. En ook tijdens een proefperiode of vakantiewerk heeft een werknemer recht op dit verlof.
Alleen als een bedrijf in ernstige problemen komt door het verlof van een bepaalde werknemer mag dit verlof geweigerd worden.

Wat is geregeld in CAO of personeelshandboek?
Bedrijven die vallen onder een CAO kennen vaak verlofregelingen na overlijden. Er zijn in de cao afspraken gemaakt over de duur en de betaling van dit verlof afhankelijk van de ‘verwantschapsgraad’ (samengevat: meer verlof voor kind/ouder dan voor oom of tante). Kijk in de CAO voor de verlofregelingen onder het hoofdstuk ‘bijzonder of buitengewoon verlof’. Zo kan er in opgenomen zijn dat indien je aantoonbaar verantwoordelijk bent voor het regelen van de uitvaart, je vanaf de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis / crematie een aantal dagen verlof kunt krijgen.
Neem contact op met de afdeling HRM van je bedrijf, leg de situatie voor en vraag op welke wijze je in aanmerking kunt komen voor eventueel calamiteitenverlof, of verlof na overlijden.
Bedrijven die niet onder een cao vallen hebben vaak wel een personeelshandboek, tot stand gekomen na overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Ook in zo’n personeelshandboek zijn vaak verlofregelingen opgenomen onder het hoofdstuk ‘bijzonder of buitengewoon verlof’. Soms is het ‘bijzonder of buitengewoon verlof’ geregeld in een arbeidsovereenkomst.

En uiteraard is het ook mogelijk verlofdagen of uren op te nemen maar in de meeste gevallen zijn verlofdagen niet toereikend.

Dus, ga in overleg met je leidinggevende!
Het belangrijkste advies van dit blog is: ga in gesprek met je leidinggevende! Bespreek de situatie en zoek naar een werkbare oplossing. Er is voor zowel een werkgever als werknemer een belang en verplichting om te zoeken naar de mogelijkheden. Wat is werkbaar? Op korte maar ook op langere termijn.
De meeste mensen kennen de impact van een overlijden en weten dat het niet meevalt om weer volledig te werken na een verlies. En dat er tijd nodig is om te rouwen en te herstellen, soms dagen en soms jaren, afhankelijk van de situatie.
Een goede werkgever stelt zich flexibel op en houdt het welzijn van zijn werknemers goed in de gaten.
Sommige werkgevers hebben zelfs een rouwprotocol: hoe om te gaan met medewerkers die een verlies hebben geleden of hoe om te gaan met het verlies van een medewerker.
(Lees meer op: verliesenrouwophetwerk.nl)